datahistorycar.com
ระบบสตาร์ท

ระบบสตาร์ท

ระบบสตาร์ท เป็นระบบที่ทำหน้าที่หมุนเครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงาน ระบบสตาร์ทจะทำงานโดยอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ระบบสตาร์ทรถยนต์

องค์ประกอบของระบบสตาร์ท

ระบบสตาร์ทประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

 • มอเตอร์สตาร์ท เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่หมุนเครื่องยนต์
 • เกียร์ทด เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ลดความเร็วของมอเตอร์สตาร์ทให้เท่ากับความเร็วที่ต้องการ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
 • ชุดคลัตช์ เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อมอเตอร์สตาร์ทกับเครื่องยนต์
 • สวิตช์สตาร์ท เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ส่งกระแสไฟฟ้าไปยังมอเตอร์สตาร์ท
 • สายไฟ เป็นอุปกรณ์นำพากระแสไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบสตาร์ท สตาร์ทเครื่องยนต์

ประเภทของมอเตอร์สตาร์ท

มอเตอร์สตาร์ทสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • มอเตอร์สตาร์ทแบบอนุกรมซีรีส์ (Series Motor) เป็นมอเตอร์สตาร์ทแบบดั้งเดิม มอเตอร์สตาร์ทประเภทนี้จะทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่โดยตรง มอเตอร์สตาร์ทประเภทนี้จึงมีกำลังไฟในการสตาร์ทสูง แต่มีความเร็วในการสตาร์ทต่ำ ไดสตาร์ทคือ
 • มอเตอร์สตาร์ทแบบพัลส์ (Pulse Motor) เป็นมอเตอร์สตาร์ทแบบใหม่ มอเตอร์สตาร์ทประเภทนี้จะทำงานโดยใช้แรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แบบพัลส์ ไดสตาร์ท ภาษาอังกฤษ มอเตอร์สตาร์ทประเภทนี้จึงมีกำลังไฟในการสตาร์ทสูงและความเร็วในการสตาร์ทต่ำ ไดสตาร์ททำหน้าที่อะไร

การทำงานของระบบสตาร์ท

เมื่อผู้ขับขี่สตาร์ทเครื่องยนต์ สตาร์รถ กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่จะไหลผ่านสวิตช์สตาร์ทไปยังมอเตอร์สตาร์ท มอเตอร์สตาร์ทจะหมุนเกียร์ทด สตาร์ทรถยนต์ ซึ่งจะหมุนชุดคลัตช์ ส่งผลให้ชุดคลัตช์หมุนเครื่องยนต์ เครื่องยนต์จะหมุนจนสตาร์ทติด สตาร์ทเครื่อง

วิธีตรวจเช็คระบบสตาร์ทเบื้องต้นมีดังนี้

 • สตาร์ทเครื่องยนต์ หากสตาร์ทติดแสดงว่าระบบสตาร์ททำงานปกติ
 • หากสตาร์ทไม่ติด ให้ลองสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง หากสตาร์ทติดแสดงว่าระบบสตาร์ททำงานปกติ ส่วนประกอบมอเตอร์สตาร์ท แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือไดชาร์จ
 • หากสตาร์ทไม่ติดอีก ให้ลองสตาร์ทเครื่องยนต์โดยใช้สายพ่วงแบตเตอรี่ หากสตาร์ทติดแสดงว่าระบบสตาร์ททำงานปกติ แต่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่
 • หากสตาร์ทไม่ติดด้วยสายพ่วงแบตเตอรี่ ให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์
ระบบสตาร์ท

สาเหตุที่อาจทำให้ระบบสตาร์ททำงานผิดปกติ

สาเหตุที่อาจทำให้ระบบสตาร์ททำงานผิดปกติ ได้แก่ ส่วนประกอบของมอเตอร์สตาร์ท

 • แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ แบตเตอรี่เสื่อมสภาพจะทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเพียงพอที่จะจ่ายให้กับมอเตอร์ สต้าด
 • มอเตอร์สตาร์ทเสีย มอเตอร์สตาร์ทเสียจะทำให้ไม่สามารถหมุนเครื่องยนต์ได้
 • ชุดคลัตช์เสีย ชุดคลัตช์เสียจะทำให้มอเตอร์สตาร์ทไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องยนต์ได้ วงจรไดชาร์จรถยนต์
 • สายไฟชำรุด สายไฟชำรุดจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังมอเตอร์สตาร์ทได้ไม่เพียงพอ จุดสตาร์ท
 • ฟิวส์ขาด ฟิวส์ขาดจะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไปยังมอเตอร์สตาร์ทได้ไม่เพียงพอ

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบสตาร์ท

ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับระบบสตาร์ท ได้แก่

 • มอเตอร์สตาร์ทไม่ทำงาน อาจเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ มอเตอร์สตาร์ทเสีย หรือชุดคลัตช์เสีย วงจรสตาร์ท
 • เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก อาจเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ มอเตอร์สตาร์ทเสีย หรือชุดคลัตช์เสีย
 • เครื่องยนต์สตาร์ทติดแล้วดับ อาจเกิดจากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ มอเตอร์สตาร์ทเสีย หรือชุดคลัตช์เสีย

วิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบสตาร์ท

หากพบปัญหาเกี่ยวกับระบบสตาร์ท ควรรีบนำรถเข้าศูนย์บริการเพื่อทำการตรวจสอบและซ่อมแซม รถสตาร์ทไม่ติดมีเสียงแชะ

เคล็ดลับการดูแลรักษาระบบสตาร์ท

 • ควรหมั่นตรวจสอบระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ทุกๆ 2-3 เดือน
 • ควรตรวจสอบสายไฟทุกๆ 6 เดือน
 • ควรตรวจสอบฟิวส์ทุกๆ 1 ปี
 • ควรตรวจสอบการทำงานของระบบสตาร์ททุกๆ 1 ปี

นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยๆ เพราะจะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว

ระบบสตาร์ท

สรุป

ระบบสตาร์ทเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อรถยนต์เป็นอย่างมาก หากระบบสตาร์ททำงานผิดปกติ นอยสตาร อาจทำให้สตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ติด วิธีเช็คไดสตาร์ท หรือเครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก ซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบปัญหาในการขับขี่ได้

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://datahistorycar.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : ระบบไฟรถยนต์