datahistorycar.com
การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าเป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ชาร์จไฟ เนื่องจากเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดค่าใช้จ่ายในการขับขี่ ชาร์จไฟรถยนต์ แต่การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ประเภทของการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ชาร์จแบต รถไฟฟ้า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

  • การชาร์จแบบปกติ (AC charging) เป็นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ซึ่งสามารถชาร์จได้ที่บ้านหรือที่ทำงาน โดยใช้เครื่องชาร์จแบบธรรมดาหรือเครื่องชาร์จแบบเร็ว ev charger มีกี่แบบ
  • การชาร์จแบบเร็ว (DC charging) เป็นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ซึ่งสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที โดยใช้เครื่องชาร์จแบบเร็ว

เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

วิธีชาร์จรถไฟฟ้า มีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติและราคาที่แตกต่างกัน ดังนี้ รถไฟฟ้าชาร์จแบตกี่ชั่วโมง

  • เครื่องชาร์จแบบธรรมดา (Level 1) เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในบ้านหรือที่ทำงาน โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีกำลังไฟ 120-240 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 10-16 แอมป์ ใช้เวลาชาร์จประมาณ 8-12 ชั่วโมง
  • เครื่องชาร์จแบบเร็ว (Level 2) เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในบ้านหรือที่ทำงาน โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) มีกำลังไฟ 240 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 30-50 แอมป์ ใช้เวลาชาร์จประมาณ 2-4 ชั่วโมง ที่ชาร์จแบตรถยนต์ไฟฟ้า

เครื่องชาร์จแบบเร็ว DC (DC Fast Charging) เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในสถานีชาร์จสาธารณะ โดยใช้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง (DC) มีกำลังไฟตั้งแต่ 50-500 กิโลวัตต์ ใช้เวลาชาร์จประมาณ 15-30 นาที ประเภทสายชาร์จ

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ค่าใช้จ่ายในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเภทของการชาร์จและราคาของไฟฟ้า โดยค่าใช้จ่ายในการชาร์จแบบปกติจะต่ำกว่าการชาร์จแบบเร็ว รถไฟฟ้า ชาร์จนานไหม

ข้อควรระวังในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

ในการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าควรปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้ ระบบไฟชาร์จ รถยนต์

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จและสายชาร์จอยู่ในสภาพดี
  • ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  • อย่าชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแล สายชาร์จธรรมดา

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

หัวชาร์จมีกี่แบบ ในปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้บริการอยู่หลายแห่ง ทั้งสถานีชาร์จสาธารณะและสถานีชาร์จภายในพื้นที่ส่วนบุคคล หัวชาร์จรถยนต์ โดยภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เพิ่มจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ปลั๊กชาร์จรถไฟฟ้า

การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

สรุป

วงจรไดชาร์จรถยนต์ การชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่รถยนต์ชาร์จกี่ชั่วโมง โดยผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของการชาร์จ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการชาร์จ ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ กี่ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเลือกการชาร์จที่เหมาะสมกับความต้องการ ชาร์จแบตรถยนต์ กี่ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ : https://datahistorycar.com

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ : ระบบสตาร์ท